دایوا(Daiwa)چوب

چوب ماهیگیری دایوا

رویکرد جدید برند دایوا با مفهوم روش های خلاقانه پایه ریزی شده است. که نمایانگر چالش، اصلت و نواوری در محصولاتش است. ماموریت کارخانه دایوا ایجاد و گسترش لذت ماهیگیری در همه جهان است: طراحی با خط مشی منظم و دقیق که نمایانگر کیفیت کالاهای ژاپنی باشد و بکارگیری تکنولوژی و پیشرفت آن در صنعت جهانی ماهیگیری

ماموریت دایوا ارمغان هیجان ماهیگیری برای همه نسلهاست.

Showing all 15 results