تعهدنامه خرید تفنگ های pcp

خرید هر یک از لوازم از زیر دسته گروه تفنگ بادی فنری، تفنگ های پنوماتیک مستلزم پذیرش و ارسال مدارک برای استفاده از این محصولات است

در صورت خرید شما ملزم به موافقت موارد زیر به همراه ارسال یک نسخه از کپی کارت ملی به آدرس تلگرام شرکت می باشید.

  1. تفنگ PCP، خریداری شدهتحت هیچ عنوان در شکار استفاده نمی شود.
  2. صرفا تفنگ PCP خریداری شده، در باشگاه های تیراندازی ورزشی مورد استفاده قرار می گیرد.
  3. مسئولیت و عواقب هرگونه سوء استفاده احتمالی وکشف فساد این تفنگ و سایر موارد امنیتی بر عهده خریدار و شخص استفاده کننده خواهد بود.
  4. در صورت استعلام هر یک از مراجع قضایی، نظامی، امنیتی و انتظامی در اسرع وقت با آن ها همکاری می نماید.
  5. خریدار هیچگونه تغییر فنی که منجر به افزایش قدرت تفنگ، تغییر کالیبر، لوله و آلات متحرک، شماره یا نشانه (آرم) آن می شود را انجام ندهد و در این خصوص بدینوسیله تعهد قانونی می دهد.
  6. انتقال تفنگ بادی فوق الذکر به غیر توسط خریدار باید با هماهنگی فروشنده و اخذ تعهدات و مدارک لازم صورت گیرد.
[contact-form-7 404 "Not Found"]